30 sierpnia rozpoczął się nabór projektów do tegorocznej edycji OBO. Pomysły można zgłaszać do 16 września włącznie. Pula środków wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. Druki znajdują się w zakładce TUTAJ. W ramach procedury OBO nie mogą być realizowane projekty, które nie będą ogólnodostępne. Ponadto nie będzie można realizować projektów, które:

  • po realizacji generowałyby wysokie koszty utrzymania,
  • stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza,
  • dotyczą inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę,
  • w przypadku współpracy instytucjonalnej (np. szkoły), nie uzyskały pisemnej gotowości do współpracy od kierownika instytucji,
  • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa,
  • są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu gminy,
  • zakładają realizację jedynie części zadania np. wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację zadania, bez uwzględnienia środków na projekt.

Głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 3 listopada 2021 roku. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 10 listopada.