Oferta kulturalna w gminie Olsztynek została oceniona, w pięciostopniowej skali, średnio na 3,3. Większość ankietowanych uznała, że informacje o ofercie kulturalnej są wystarczające. W tym obszarze rządzi głównie internet. Do najbardziej pożądanych aktywności należą koncerty muzyczne, seanse filmowe, kabarety, imprezy integrujące różne grupy społeczne i spektakle teatralne. Po drugiej stronie jest poezja.

Te i wiele innych informacji wynika z opracowania, które przygotowałem w celu poznania opinii i potrzeb mieszkańców gminy Olsztynek dotyczących oferty kulturalnej. Do osiągnięcia celu posłużyłem się badaniem ankietowym, w którym udział wzięło 226 mieszkańców gminy. Całe opracowanie dostępne jest TUTAJ.

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na funkcjonowanie sektora kultury. Odczuli to zarówno odbiorcy jak i pracownicy instytucji kultury. Wprowadzone ograniczenia spowodowały zmiany w funkcjonowaniu podmiotów działających w obszarze kultury. W krótkim czasie cały sektor musiał przystosować się do nowej sytuacji. Część jednostek w tym czasie nie podejmowała żadnej działalności związanej z przygotowywaniem i udostępnianiem oferty kulturalnej, a część starała się dotrzeć do odbiorcy udostępniając swoją ofertę w internecie.
Mimo poluzowania obostrzeń sytuacja w dalszym ciągu wymaga zachowania ostrożności. Instytucje kultury stoją obecnie przed olbrzymim wyzwaniem polegającym na wypracowywaniu nowych rozwiązań pozwalających na utrzymanie relacji z odbiorcami, uwzględniając aktualną specyfikę. Należy przy tym pamiętać, że instytucje kultury, mimo nowej rzeczywistości, mierzą się ze starymi problemami. Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na jakość funkcjonowania podmiotów działających w sektorze kultury są posiadane zasoby – finansowe i rzeczowe, w tym infrastrukturalne. Na tym polu jest jeszcze sporo do zrobienia.

W badaniu pytałem mieszkańców o ocenę oferty kulturalnej. W tej części przekazano wiele opinii o różnym charakterze. Były wśród nich zarówno komentarze pozytywne jak i negatywne oraz opinie i konkretne pomyły lub propozycje. Wielokrotnie zwracano uwagę, że ogólna sytuacja na świecie, związana z Covid-19, spowodowała ograniczenie oferty i z tego powodu ciężko jest dokonać jednoznacznej oceny. Pytałem także o artystów, zespoły, ludzi świata kultury, autorów książek, których najchętniej chcieliby zobaczyć w Olsztynku. Zgłoszono dziesiątki propozycji i pomysłów.

Z opracowania wynika, że najczęstszymi przyczynami nieuczestniczenia w ofercie kulturalnej są: mało imprez odpowiadających moim zainteresowaniom (63,3%), brak czasu (46,9%) oraz niedostateczna promocja – dowiaduje się za późno lub po fakcie (20,4%). Wśród najczęściej wskazywanych czynników, które mogą sprawić, że mieszkańcy będą chętniej korzystać z oferty kulturalnej w gminie wskazywano: dostosowanie oferty do zainteresowań (62,4%), lepszą promocję wydarzeń (36,3%), bezpłatność/niższe ceny (31,9%) oraz dostosowanie dni i godzin wydarzeń (30,5%).

Zachęcam do zapoznania się z całym opracowaniem. Materiał przekazałem Burmistrzowi Olsztynka, radnym Rady Miejskiej i dyrektorom lokalnych instytucji. Przekaże je również osobom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030.

Wszystkim, którzy znaleźli czas i podzieli się swoimi opiniami oraz pomysłami serdecznie dziękuję!