W dniach 28 i 29 września 2021 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w sali Nr 1 odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Olsztynek w sprawie programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkań będzie można uzyskać podstawowe informacje o Programie oraz złożyć wniosek o przyznanie dotacji.
Ze względu na szereg regulacji prawnych i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w spotkaniu może uczestniczyć ograniczona liczba uczestników. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 89 5195481 lub 89 5195475 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olsztynku. O uczestnictwie w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać również podczas spotkań indywidualnych w uruchomionym punkcie konsultacyjno – informacyjnym, który jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 – 13:00.

Gmina Olsztynek zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie współpracy w zakresie promocji i realizacji programu „Czyste Powietrze”.
Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Obraz PIRO4D z Pixabay