Podsumowania, podziękowania oraz uroczyste ślubowanie i wybory nowych władz. 21 października młodzieżowi radni zainaugurowaliśmy IX kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku.

Podczas sesji młodzieżowi radni podsumowali mijającą kadencję. Przez ostatnie dwa lata odbyło się kilkadziesiąt oficjalnych i roboczych spotkań. Reprezentanci młodzież w tym czasie brali udział m.in. w spotkaniach z lokalnymi i regionalnymi władzami. Podczas spotkań poruszano tematy dotyczące potrzeb młodzieży, w tym m.in. gminnej komunikacji publicznej, przyszłości plaży miejskiej, poprawy infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej w gminie oraz bezpieczeństwa publicznego. Jedną z najważniejszych inicjatyw Młodzieżowej Rady było uruchomienie, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku, Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży. Organizowali i współorganizowali wiele inicjatywy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.  Podziękowania za dotychczasową współpracę młodzieżowym radnym przekazał Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka i Andrzej Wojda, przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku.

Podczas sesji inauguracyjnej nowo wybrani radni wybrali także Prezydium Młodzieżowej Rady. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady została wybrana ponownie Amelia Nyga. Wiceprzewodniczącymi zostali Martyna Argalska, Filip Kowalewski i Nikola Kołakowska. Sekretarzem został ponownie Michał Hermański.

Wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się 30 września 2021 roku. O mandaty ubiegało się łącznie 25 kandydatów. Mandat radnego uzyskali: Argalska Martyna, Draszek Karolina, Hermański Michał, Kierzkowski Kacper, Kołakowska Nikola, Kowalewska Weronika, Kowalewski Filip, Krauze Kornelia, Nyga Amelia, Przybułowska Wiktoria, Sadowska Izabela, Wilk Paweł, Zembrzuska Alicja, Zych Kornelia.

Młodzieżowa Rada Miejska powstała w Olsztynku w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych, przedstawicieli olsztyneckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zadań młodzieżowej rady należy, w szczególności: opiniowanie projektów mających wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami.