22 października startuje głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO. Ze względu na COVID-19 w tym roku ponownie rekomendujemy głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl Głosowanie potrwa do 3 listopada do godz. 1500. Pula środków OBO wynosi 300 000,00 zł i może zostać przeznaczona na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie internetowej: www.obo.olsztynek.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym punkcie do głosowania. W tym roku będą 4 punkty do głosowania w następujących lokalizacjach:

  • Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu),
  • Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na parterze na korytarzu,

Każdy głosujący ma do rozdysponowania 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów. Wybrane w głosowaniu projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Opisy wszystkich zakwalifikowanych projektów są dostępne TUTAJ. Zostaną też udostępnione w punkcie do głosowania.