Do końca czerwca 2022 roku należy składać deklaracje źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Obowiązek ten wynika z przepisów wprowadzonych jeszcze w poprzednim roku. Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) składają właściciele lub zarządcy budynków. W przypadku nowo powstałych obiektów powinna ona zostać złożona w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła.

Ewidencja ma być bazą wiedzy dla gmin na temat źródeł ciepła i spalania paliw oraz pomóc opracować politykę walki ze smogiem. Jej celem jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację substancji powodujących smog.

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej, wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Wniosek dostępny jest do pobrania w Urzędzie lub TUTAJ.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 519 54 52.

Zdjęcie: Pexels z Pixabay