17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto.
Co istotne, prawo do dodatku osłonowego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Każda osoba może ubiegać się o dodatek osłonowy. Wysokość dopłaty wyniesie:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* – jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, brane są pod uwagę wyższe stawki dodatku. Aby ubiegać się o podwyższone dofinansowanie trzeba złożyć deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatku osłonowego realizowana jest na wniosek strony, który od dnia 3 lutego 2022 r. można złożyć bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.
Wniosek można złożyć także przez internet np. za pomocą platformy ePUAP. Wniosek można pobrać TUTAJ. Istnieją następujące możliwości:

  • jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia, a 2 grudnia 2022 r.
  • jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. Weryfikacja dochodów nastąpi prawdopodobnie przy użyciu systemów teleinformatycznych. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ. Polecam szczególnie zakładkę Pytania i odpowiedzi.

Obraz Arek Socha z Pixabay