Kawałek chodnika i ponad 2 lata wymiany korespondencji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie oraz Polskimi Liniami Kolejowymi. Efekt jest taki, że przejazd kolejowy w Olsztynku zostanie poszerzony także z drugiej strony.

Temat zgłosiłem PKP S.A na początku 2020 roku w związku z dobiegającą końca modernizacją linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Projekt, którego koszt to ponad 536 mln zł, miał na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa. Zakres prac obejmował również modernizację przejazdów kolejowo-drogowych.

W 2021 roku wykonano poszerzenie nawierzchni przejazdu, ale tylko z jednej strony. Kolejne interwencje dotyczące przejścia z drugiej strony okazały się bezskuteczne. Z odpowiedzi otrzymanej od PKP S.A. wynikało, że w najbliższym czasie instytucja nie planowała poszerzenia przejazdu. GDDKiA Oddział w Olsztynie stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „nie ma możliwości prawnych finansowania prac na przejazdach kolejowych w poziomie szyn”.

Na początku 2022 roku zwróciłem się z prośbą o interwencję w tej sprawie do ministra infrastruktury. Całe pismo TUTAJ. 9 lutego otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na mój wniosek. Z pisma wynika, że Spółka PKP PLK SA w II kwartale 2022 r. planuje budowę ciągu pieszego z drugiej strony przejazdu, tak aby umożliwić połączenie z istniejącym ciągiem pieszym. Z uwagi na istniejący układ torowy i potencjalną kolizję z istniejącym rozjazdem maksymalna szerokość chodnika może wynosić 1,5 m.