Osiedlowy plac zabaw przy ulicy Kolejowej w Olsztynku został doposażony w nowy zestaw wraz z bezpieczną nawierzchnią piaskową. Realizacja inwestycji jest związana z placem zabaw, który powstał w 2018 roku przy przedszkolu i żłobku w ramach drugiej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt „Kolorado – place zabaw dla dzieci” uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu OBO. Był jednym z trzech zadań wskazanych przez mieszkańców do realizacji w 2018 roku. Celem inwestycji była budowa dwóch zestawów zabawowych z nawierzchnią z piasku.
Niestety od momentu powstania pojawił się problem z ogólnodostępnością nowego miejsca zabaw. Początkowo było otwarte, jednak po pierwszym roku stało się niedostępne dla dzieci spoza instytucji. W późniejszym okresie plac był otwierany po godzinach pracy przedszkola i żłobka przez Dawida Miszczaka, przewodniczącego rady osiedla, który wziął na siebie odpowiedzialność za jego utrzymanie. Cała ta sytuacja wywołała duże niezadowolenie i sprzeciw wielu mieszkańców. Wpłynęła też negatywnie na wiarygodność samego budżetu obywatelskiego, co potwierdzały wyniki ankiet podsumowujących poszczególne edycje OBO.
Problem powracał każdego roku, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. W 2021 roku rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją w sprawie udostępniania placu zabaw wszystkim mieszkańcom gminy, także po godzinach otwarcia instytucji i w weekendy.

Po 3 latach udało się osiągnąć kompromis. Ustalono, że w ramach rekompensaty, w podobne elementy zabawowe, zostanie doposażony plac zabaw przy ulicy Kolejowej. Decyzja zapadła w zeszłym roku w porozumieniu z Grzegorzem Rudzińskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”. Spółdzielnia udostępniła i przygotowała teren. Wiązało się to między innymi z przestawieniem istniejących elementów. Gmina zobowiązała się sfinansować zakup nowego placu zabaw. Duża w tym zasługa Mirosława Stegienki, burmistrza Olsztynka oraz radnych Rady Miejskiej, którzy wygospodarowali środki na ten cel. Całkowity koszt nowego zestawu wyniósł blisko 100 tys. zł. Teren osiedlowego placu zabaw jest objęty monitoringiem. W godzinach ciszy nocnej plac zabaw będzie nieczynny.

W najbliższym czasie plac zabaw zostanie doposażony również w atestowaną piaskownicę. Po jej montażu i wyznaczeniu stref buforowych, zostaną zamontowane także dwie dodatkowe ławki.