Jaka przyszłość młodzieży w Europie? O tym będą dyskutować uczestniczy spotkania, które odbędzie się 28 kwietnia o godz. 15:00 w Zabytkowej Wieży Ciśnień w Olsztynku.

Na wydarzenie zaprasza Młodzieżowa Rada. Spotkanie odbędzie się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dyskusja będzie dotyczyła przyszłości młodzieży w Europie w różnych obszarach: kulturze, sporcie, edukacji, trzecim sektorze. Także z punktu widzenia przedstawicieli tych konkretnych dziedzin. Uczestnicy wydarzenia będą poszukiwać skutecznych sposobów angażowania młodzieży w życie publiczne oraz zachęcania jej do uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Ponadto zastanowimy się jakie są największe wyzwania stojące przed UE w zakresie polityki młodzieżowej.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Tobiasz Gajda, ekspert Team Europe. Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tobiasz zajmuje się szeroko pojętym prawem nowych technologii, działaniami na rzecz zwiększenia aktywności obywatelskiej młodzieży, reformą europejskiego prawa autorskiego.

Spotkanie odbędzie się w Zabytkowej Wieży Ciśnień wyremontowanej dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki unijnym środkom wieża ciśnień pełni aktualnie funkcję szkoleniową, konferencyjną, multimedialną z częścią widokową i rekreacyjną.