10 tys. zł otrzymała gmina Olsztynek na piłkochwyty na boisku w Mierkach w ramach „Małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”.

Ideą inicjatywy jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa. Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

W 2022 roku wpłynęło 66 wniosków na łączną kwotę wynoszącą ok. 2,5 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 28 gmin oraz powiatów z całego województwa na łączną kwotę 800 tys. zł. Dziewięć dodatkowych zadań z listy rezerwowej zostanie zrealizowanych na kwotę 200 tys. zł.