Można już składać wnioski o dodatek węglowy. Wnioski można składać do 30 listopada br. papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku lub elektronicznie przez ePUAP. Odpowiednie formularze można pobrać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku lub pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.