Plaża miejska w Olsztynku wzbogaciła się o wiatę wraz z miejscem na ognisko! Oby służyła nam jak najdłużej. Pierwsza okazja na „przetestowanie” nowego miejsca już w najbliższą sobotę.

Z inicjatywą stworzenia ogólnodostępnego miejsce do ogniskowania wystąpiła w zeszłym roku Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku. Wspólnie z młodzieżowymi radnymi została uzgodniona lokalizacja i projekt wiaty.

Stworzenie nowego miejsca do rekreacji wsparł Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczając na ten cel 18 tys. zł w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.