Trwają konsultacje społeczne dotyczące trybu wyboru członków oraz zasad działania Olsztyneckiej Rady Seniorów. Konsultacje zakończą się 15 stycznia 2023 roku.
W ramach konsultacji zbieramy opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Dokumenty zostały zamieszczone TUTAJ Są też udostępnione do wglądu:
  • w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Olsztynku – pok. Nr 12 – w dniach i godzinach urzędowania,
  • u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli.

Zbieramy opinie, propozycje i uwagi mieszkańców:

  • podczas spotkań z mieszkańcami. Najbliższe odbędzie się 11 stycznia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
  • na piśmie – drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu  uchwały – Olsztynecka Rada Seniorów”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – pok. Nr 2 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku lub drogą elektroniczną na adres: ratusz@olsztynek.pl,
  • poprzez formularza ankietowy opublikowanego TUTAJ oraz dostępnego u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli. W Urzędzie Miejskim w Olsztynku ustawiona została urna z wyłożonym obok niej formularzem ankiety,
  • poprzez formularz elektroniczny TUTAJ.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl