Ogłosiliśmy nabór uzupełniający na zakup sprzętu komputerowego wspomagającego proces edukacji dla dzieci z rodzin popegeerowskich.
W wyniku powstania oszczędności liczymy, że uda się nam zakupić ok 45 sztuk dodatkowych laptopów lub komputerów.
Dokumenty należy składać w terminie od 9 do 20 stycznia w pokoju nr 3 Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku w godz. od 7.30 do 15.00. Ze względu na ograniczoną pulę środków decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Warunkiem koniecznym do starania się o sprzęt komputerowy jest pokrewieństwo w linii prostej z osoba, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Szczegóły dotyczące naboru uzupełniającego TUTAJ