2 stycznia ogłosiliśmy I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olsztynek na 2023 rok.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu do rozdysponowania jest kwota 349 000,00 złotych w ramach 9 różnych zadań.

Wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia oferty można znaleźć TUTAJ.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl