Po dwuletniej przerwie wróciły bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych w gminie Olsztynek. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w zeszłym roku.

Jednorazowa bonifikaty udzielana jest przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych należących do Gminy Olsztynek. Jest udzielana w wysokości od 70% do 95% w zależności od roku budowy budynku.
W przypadku zakupu lokalu na raty bonifikata zostanie pomniejszona o 50% jej wysokości.

Bonifikata nie przysługuje najemcom jeżeli:

  • umowa najmu trwa krócej niż 5 lat,
  • najemca zalegał z czynszem i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem wynajmowanego lokalu na dzień złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego,
  • najemca wraz z małżonkiem posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego, który mógłby zostać wykorzystany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Link do uchwały TUTAJ.