W gminie Olsztynek działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste powietrze”. W Punkcie mieszkańcy gminy mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. nr 18. Pożądane jest wcześniejsze umówienie wizyt w punkcie, najlepiej telefonicznie: 89 519 54 75 lub e-mail: odpady@olsztynek.pl

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można dofinansować na:

  • wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe norm,
  • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.
  • instalację c.o. i c.w.u.,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

W zależności od dochodu można uzyskać dofinansowanie do:

  • 67 200 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • 100 200 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • 136 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji o Programie TUTAJ

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/