W połowie marca w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Olsztyńskiego. Jest to dopiero początkowy etap, w ramach którego omówiono proces tworzenia i funkcjonowania młodzieżowych rad przy samorządach.

Swoim doświadczeniem podzielił się Robert Waraksa, który opowiadał o kulisach powstania i działania Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Olsztynku. Warto wspomnieć, że powstała ona w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w gminie. Do zadań Rady należy inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi oraz inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi.

Podczas spotkania Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi omówiła także procesem tworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Młodzieżowy Sejmik stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych z terenu całego województwa. Pozwala młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

Wszystko wskazuje na to, że Starostwo rozpocznie działania zmierzające do powołania młodzieżowej rady w powiecie. Także poprzez zachęcanie zainteresowanych gmin z powiatu do ich powołania w swoich samorządach.