Umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej do Witramowa oraz przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wigwałdzie podpisane!

Na początku roku Grzegorz Szulc, prezes Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku podpisał umowę na dofinansowanie powyższych zadań z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pod koniec marca udało się wyłonić wykonawców inwestycji, z którymi w tym tygodniu zostały podpisane umowy. Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wigwałdzie, za blisko 2,5 mln zł, złożyła firma METROLOG Sp. z o.o. z Czarnkowa. Natomiast na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do Witramowa najkorzystniejszą ofertę, za blisko 3,7 mln zł, złożyło Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o.o. Obie inwestycje powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Inwestycje zostaną zrealizowane przy wsparciu środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zdjęcie: Jerzy Głowacz