10 lipca Rada Seniorów w Olsztynku zainaugurowała swoją działalność. Pierwsze posiedzenie zostało zwołane w celu wyboru władz Rady. Przewodniczącym Rady Seniorów w Olsztynku został wybrany Pan Jerzy Tytz, a wiceprzewodniczącą Pani Justyna Żyndul.

Rada Seniorów w Olsztynku jest pierwszą Radą utworzoną w powiecie olsztyńskim. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów z naszej gminy: Dąbrowska Halina, Dublaszewska Halina, Grodziska Franciszka, Jabłonowska Teresa, Płoska Bożenna, Tytz Jerzy i Żyndul Justyna.

W posiedzeniu Rady uczestniczyła Joanna Michalska – wicestarosta olsztyński, Burmistrz Olsztynka, Stanisław Brzozowski – rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Jadwiga Lipska – członkini Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zwiększająca się liczbą osób starszych na terenie gminy Olsztynek oraz coraz większą ich aktywnością to główne przesłanki, które przemawiały za utworzeniem Rady Seniorów w Olsztynku. W Gminie Olsztynek od wielu lat prowadzone są projekty oraz zajęcia mające na celu aktywizację osób starszych. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku oraz Dzienny Dom Senior+ skupiają aktywnych seniorów. Słuchacze oraz podopieczni biorą udział w konferencjach, zajęciach rękodzieła, plastycznych, rzemieślniczych, sportowych i innych.