W Lutku powstanie placu zabaw i stacja obsługi rowerów wraz z wiatą. Zadanie zrealizuje firma Steelcore Sp. z o.o., a zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod montaż elementów placu zabaw oraz dojście do plaży, montaż urządzeń placu zabaw, montaż stacji obsługi rowerów oraz wiaty wraz z podłogą i wyposażeniem w postaci stołu i ławek.

Inwestycja została dofinansowana z działania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Całkowita wartość inwestycji to około 150 tys. złotych.