Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie planuje utworzenie od 1 września br. oddziałów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła oferuje opiekę świetlicową, możliwość zajęć dodatkowych m.in. terapię ręki, muzyczno-ruchową, pedagogiczną oraz sensoplastykę, logopedię, logarytmikę i trening umiejętności społecznych.

Szkoła zapewnia także wykwalifikowana kadrę, profesjonalną opiekę i wsparcie specjalistów, zajęcia edukacyjne w dostosowanych zespołach i odpowiednio przygotowanej bazie dydaktycznej oraz posiłki z własnej kuchni.

Dużym atutem szkoły jest integracja z rówieśnikami i środowiskiem lokalnym,
wspólne działania w ramach projektów i programów edukacyjnych oraz wspólne wydarzenia społeczno-kulturalne i uroczystości.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod numerem 89 513 92 06 lub 728 086 939,
  • mailowy na adres zsp.waplewo@olsztynek.pl
  • listowny na adres: Waplewo 15, 11-015 Olsztynek.