100 tys. zł pozyskała gmina Olsztynek z PFRON na poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej. Zadanie jest realizowane od kilku miesięcy i przewiduje m.in.: kontrastowe oznaczenie schodów i drzwi w budynku ratusza,  wyznaczenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, zakup mobilnych ramp progowych, dodanie napisów do multimediów, przygotowanie materiałów informacyjnych w języku migowym, montaż pętli indukcyjnych, montaż tablic informacyjno – nawigacyjnych, montaż tabliczek z oznaczeniem w alfabecie Braille’a oraz piktogramów przypisanych do poszczególnych pomieszczeń.

Działania prowadzone są zarówno w obszarze podnoszenia świadomości i kompetencji pracowników urzędu m.in. poprzez udział w szkoleniach, jak i w obszarze inwestycyjnym m.in. poprzez poprawę infrastruktury. Pozyskane dofinansowanie pozwoli zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie gminy Olsztynek dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.