6 projektów ostatecznie zakwalifikowało się do tegorocznej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wprowadzone zostały zmiany w OBO. Pula środków wynosi w dalszym ciągu 300 tys. zł, ale została podzielona na 2 kategorie: małe projekty do 50 tys. zł  i duże projekty do 200 tys. zł. Mieszkańcy Olsztynka zgłosili 4 inicjatywy w kategorii „małe projekty” i 2 w kategorii „duże projekty”.

24 sierpnia wystartuje głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO na 2024 r. Głosowanie potrwa do 14 września do godz. 15:00. W obu kategoriach głosujący mają do rozdysponowania po 5 punktów, które może przyznać jednemu projektowi lub rozdzielić je (w liczbach całkowitych) pomiędzy kilka projektów. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta Olsztynka, bez względu na wiek. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego nie jest wymagana.

Głosować można elektronicznie na stronie internetowej: www.obo.olsztynek.pl lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanej urny w wyznaczonym punkcie do głosowania. W tym roku dostępnych będzie 7 punktów do głosowania w następujących lokalizacjach:

  • Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 11, na parterze przy recepcji,
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na pierwszym piętrze,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, ul. Niepodległości 19, na parterze (w holu),
  • Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, na parterze na korytarzu,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku,
  • Przedszkole Miejskie w Olsztynku.