Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku udostępniała dla swoich klientów platformę elektroniczną oraz aplikację mobilną „GlobeOMS Mobile”, dzięki której mieszkańcy gminy Olsztynek zyskali dostęp do usług komunalnych za pośrednictwem internetu.

Nowoczesna platforma zapewnia m.in. dostęp do bieżących faktur za wodę i ścieki z możliwością dokonania płatności on-line bez prowizji, monitorowanie własnego wodomierza i kontrolę legalizacji wodomierzy. Narzędzie jest częścią projektu „Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek”, na który Spółka pozyskała 1,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 841 724 zł.

W ramach projektu zakupiono i zrealizowano system nadzoru telemetrycznego, wspomnianą  platformę e-usług i eBOK, sprzęt komputerowy, moduły teletransmisji danych wraz z wymianą wodomierzy. Łączna liczba zamontowanych modułów teletransmisji danych wraz z wodomierzami wyniosła 1963 szt. Zachęcamy mieszkańców gminy Olsztynek do korzystania z platformy.