Zwiększamy wpływ mieszkańców na zarządzenie gminą Olsztynek. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na utworzeniu Rady Seniorów w Olsztynku. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w lipcu 2023 roku.

Rada Seniorów w Olsztynku jest pierwszą Radą utworzoną w powiecie olsztyńskim. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów z naszej gminy: Dąbrowska Halina, Dublaszewska Halina, Grodziska Franciszka, Jabłonowska Teresa, Płoska Bożenna, Tytz Jerzy i Żyndul Justyna.

Zwiększająca się liczbą osób starszych na terenie gminy Olsztynek oraz coraz większą ich aktywnością to główne przesłanki, które przemawiały za utworzeniem Rady Seniorów w Olsztynku. W Gminie Olsztynek od wielu lat prowadzone są projekty oraz zajęcia mające na celu aktywizację osób starszych. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku oraz Dzienny Dom Senior+ skupiają aktywnych seniorów. Słuchacze oraz podopieczni biorą udział w konferencjach, zajęciach rękodzieła, plastycznych, rzemieślniczych, sportowych i innych.

Innym ważnym narzędziem, które wdrażamy w gminie Olsztynek jest inicjatywy lokalnej. Jest to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania konkretnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej. Określiliśmy tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Mamy już pierwsze pomysły od mieszkańców, które chcą wspólnie z nami zrealizować.