Każdy kto zna Miejski Dom Kultury w Olsztynku od środka, wie że olsztynecka kultura potrzebuje nowej przestrzeni. Wiadomo to od lat. Pomysł na nową siedzibę Domu Kultury pojawił się wraz z rozpoczęciem prac nad przebudową dworca kolejowego w Olsztynku.
Niszczejący i zaniedbany obiekt od lat prosił się o remont, ale i bardziej rozsądne zagospodarowanie. Po 4 latach zakończyły się prace związane z przebudową dworca kolejowego w Olsztynku. Zmieniło się najbliższe otoczenie dworca. Wybudowana została wiata żelbetowa. Na zewnętrznych ścianach wiaty umieszczone zostały odciśnięte w betonie reliefy zawierające grafiki obrazujące historyczny układ starego miasta oraz zamków gotyckich na północy Polski. Powstały również dwa parkingi dla samochodów (łącznie na 38 miejsc). Zamontowano także sporo stojaków rowerowych. Dworzec jest wyposażony w energooszczędne oświetlenie, systemy inteligentnego zarządzania budynkiem, nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.
Modernizacja obejmowała także historyczny budynek dworca, który docelowo planujemy przeznaczyć na nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Od wielu lat gmina starała się pozyskać środki na ten cel z rożnych programów. Dopiero w tym roku to się udało. Pozyskaliśmy 1 mln zł dofinansowania z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszym etapie planujemy wykonać niezbędne i podstawowe prace w części pomieszczeń, przystosowując obiekt do działalności kulturalnej.
Jak się okazało przebudowa dworca miała spory poślizg, ale za to dofinansowanie na adaptację pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Domy Kultury w Olsztynku dojechało na czas!