Rozwój gospodarczy jest szansą, która wynika z położenia gminy Olsztynek. Konsekwentnie rozwijamy Punkt Obsługi Inwestora, współpracując z właścicielami terenów przy drogach ekspresowych. Współorganizujemy także spotkania biznesowe wspierające rodzimych przedsiębiorców i lokalny biznes.

Nasze działania zostały dostrzeżone i nagrodzone podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Jest to jedno z najważniejszych i najbardziej inspirujących wydarzeń dla samorządów, przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w regionie. Co roku w ramach Festiwalu odbywa się Konkurs PRO Warmia i Mazury na najlepsze projekty promocyjne samorządów oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego. W zeszłorocznej edycji Konkursu w kategorii promocja gospodarcza wyróżnienie otrzymała gmina Olsztynek za projekt „Punkt Obsługi Inwestora”. W ocenie Jury zgłoszony projekt realizuje istotne działania na rzecz promocji gospodarczej regionu.

Punkt Obsługi Inwestora w Olsztynku, jest rozwiązaniem opartym na partnerstwie między gminą, a osobami prywatnymi – właścicielami terenów inwestycyjnych. Dzięki niemu inwestorzy nie muszą na własną rękę poszukiwać i analizować dziesiątek hektarów terenów, poszukiwać ich właścicieli, ponieważ otrzymują informację o nich w jednym miejscu tj. Punkcie Obsługi Inwestora w urzędzie miejskim. Właściciele prywatnych gruntów, którzy chcieliby sprzedać swoje nieruchomości na cele inwestycyjne nie muszą posiadać środków lub możliwości rozreklamowania swoich terenów oraz samodzielne docierać do inwestorów. Innowacyjny projekt jest rozwiązaniem, które znacząco skraca czas do skojarzenia inwestora z właścicielami gruntów.

Olsztynek z kolejnym tytułem „Grunt na medal”

Dzięki naszym staraniom teren w Sudwie zdobył tytuł najlepszego gruntu inwestycyjnego na Warmii i Mazurach. Jest również jednym z szesnastu najlepszych w całej Polsce. Kapituła ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, po raz trzeci uhonorowała tereny inwestycyjne znajdujące się w gminie Olsztynek. Wcześniej wyróżnione zostały tereny inwestycyjne zlokalizowane przy węźle Olsztynek Wschód w 214 i 2018 roku.

Zwycięski grunt w 2023 roku to działka w Sudwie o pow. 14,2 ha, położona bezpośrednio przy węźle Olsztynek Zachód. Teren ten jest częścią kompleksu kilkudziesięciu działek przemysłowo-usługowych. Tereny odznaczone tytułem „Grunt na medal” są rekomendowane przez PAIH inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Konkurs jest organizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., we współpracy z Marszałkami Województw i Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.