Początek tego roku okazał się przełomowy dla środowisk sportowych w naszej gminie. 21 lutego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie została podpisana umowa na pierwszy etap budowy nowej hali sportowej dla Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.
Inwestycję za blisko 13,4 mln zł, przy wsparciu środków z budżetu gminy Olsztynek, zrealizuje w formule „zaprojektuj i zbuduj” firma Rembud Sp. z o.o. z Przasnysza. Wykonawca ma 30 miesięcy na przygotowanie projektu i wykonanie prac budowlanych.
W dwukondygnacyjnym obiekcie ma powstać hala sportowo-widowiskowa z zapleczem. Docelowo obiekt ma służyć różnym dyscyplinom sportowym, a oprócz uczniów szkoły, korzystać z niej będą również lokalne kluby sportowe i mieszkańcy gminy Olsztynek. Hala powstanie przy skrzyżowaniu ulic Behringa i Olsztyńskiej. Będzie trzecim tego typu obiektem w powiecie.

Także w tym roku Stadion Miejski w Olsztynku zyskał nowe trzyrzędowe trybuny stadionowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku.
W ramach zadania wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej, na której zamontowano trzyrzędowe trybuny na 120 miejsc z siedziskami w barwach żółtych i niebieskich. Trybuna została również zadaszona.
Dzięki zrealizowanej inwestycji podniesiona została funkcjonalność obiektu sportowego w Olsztynku. Nowe trybuny stadionowe zapewnią komfortowe warunki uczestnictwa w wydarzeniach sportowych odbywających się na stadionie miejskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162 tys. zł.

Aktualnie pracujemy nad mniejszymi trybunami, które powstaną na boisku wiejskim w Mierkach. W 2022 roku boisko w Mierkach w piłkochwyty na boisku w ramach „Małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku”.
Ideą inicjatywy jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie i zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców województwa. Środki przeznaczone są na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

Mapa infrastruktury sportowej w gminie wzbogaciła się także o kolejny obiekt w Waplewie. W czerwcu 2023 roku otworzyliśmy tam nowe boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. To ważna inwestycja dzięki, której rozwijamy infrastrukturę sportową na terenach wiejskich, wyrównując szanse dzieci i młodzieży. Projekt powstał z inicjatywy śp. Mirosława Stegienko Burmistrza Olsztynka.