Inwestycje w edukacje to inwestycję w przyszłość dzieci, młodzieży i naszą. Edukacja na wysokim poziomie, nie musi być przywilejem dużych miast, może być też dostępna w małych gminach.

Bez wątpienia jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat w oświacie w gminie Olsztynek będzie modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Remont obejmie „starą część” budynku wpisaną do ewidencji zabytków. Obecnie budynek jest użytkowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz Samorządową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim Filia w Olsztynku. Inwestycja obejmie wymianę okien, posadzek, remont korytarz i pokrycia dachu sali gimnastyczno-widowiskowo-koncertowej i łącznika, remont łazienek w starej części na parterze, 5 sal lekcyjnych, wymianę wykładzin na korytarzach na 1 i 2 piętrze oraz w jadalni. Ponadto w ramach zadania zaplanowano również wykonanie nowego pokrycia dachu nad halą sportową, zapleczem sanitarnym i trybunami. Część budynku objęta zadaniem jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Planowane prace w znacznym stopniu przyczyną się do poprawy warunków edukacji dzieci oraz pracy kadry pedagogicznej. Sala gimnastyczno-widowiskowo-koncertowa jest wykorzystywana przez społeczność lokalną do organizacji wydarzeń kulturalnych. Jej remont poprawi jej walory użytkowe, zarówno w ramach realizacji zadań edukacjach, jak również ogólnokulturalnych i społecznych. Na ten cel pozyskaliśmy 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2023 roku pozyskaliśmy także ponad 800 tys. zł na projekt „Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Zadbamy także o wzrost szans edukacyjnych 75 dzieci w wieku przedszkolnym (rozwój kompetencji kluczowych, a także wzrost kompetencji 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez realizację szkoleń doskonalących.

Ważnym zadaniem była także budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. To ważna inwestycja dzięki, której rozwijamy infrastrukturę sportową na terenach wiejskich, wyrównując szanse dzieci i młodzieży. Ponadto wymieniliśmy ogrodzenie terenu wokół Zespołu, o co zabiegano od lat.

Dzięki współpracy z samorządami uczniowskimi zrealizowaliśmy kilka inicjatyw. W Szkole Podstawowej nr 1 powstał kącik rekreacji i nauki. Wyjątkowa przestrzeń zaczęła działać w Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku. Jest to sala spotkań budujących relacje. Jest otwarta i dostępna dla uczniów szkoły, także po zajęciach lekcyjnych. Z kolei w Waplewie uczniowie postawili na szkolny radiowęzeł.

W Żłobku Miejskim powstały dodatkowe miejsca dla maluchów.

Gmina Olsztynek otrzymała 100 tys. zł dofinansowania z programu „Maluch plus” z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, w tym doposażenie placu zabaw. Wymieniliśmy także ogrodzenie placówki na nowe. Dzięki temu wsparciu powstało 8 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do 3 roku życia. W dalszej perspektywie programu będą przyznane środki na funkcjonowanie powstałych miejsc. Program Maluch Plus jest finansowany z udziałem środków krajowych i europejskich.

Z kolei w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku powróciliśmy do modernizacji łazienek. Na 10 sanitariatów funkcjonujących przy salach 6 jest wyremontowanych lub spełniających wymagania sanitarne.