Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez e-usług. Stają się coraz popularniejsze, a cyfryzacja usług publicznych to poprawa jakości życia i zwiększenie dostępności administracji obywateli.

Od kwietnia 2023 roku w gminie Olsztynek działa aplikacja BLISKO służąca do komunikacji z mieszkańcami. Aplikacji pozwala przekazywać, w prosty i szybki sposób, praktyczne informację z różnych obszarów. Znacząco skróci także czas dotarcia z informacją do mieszkańców. Aplikacja ma zasięg ogólnopolski i jest najchętniej wybieraną przez samorządy aplikacja do komunikacji z mieszkańcami. Pozwala alarmować, ostrzegać i przekazywać mieszkańcom gminy praktyczne i bieżące informację z różnych obszarów takich jak np. alerty, wydarzenia kulturalne i sportowe, dostępne programy i dotacje. Aplikacja BLISKO umożliwi także przekazywanie komunikatów dotyczących harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.

Od czerwca 2023 roku wszelkie opłaty w Urzędzie Miejskim w Olsztynku można opłacić kartą lub telefonem. W terminale płatnicze został wyposażony Urząd Stanu Cywilnego oraz Referaty: Spraw Obywatelskich, Finansów i Podatków oraz Gospodarki Nieruchomościami i Planowania. Za pomocą płatności zbliżeniowych można dokonać wszelkich opłat skarbowych za zaświadczenia i odpisy aktu stanu cywilnego.

Do sieci trafiły także usługi komunalne. Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku udostępniała dla swoich klientów platformę elektroniczną oraz aplikację mobilną „GlobeOMS Mobile”, dzięki której mieszkańcy gminy Olsztynek zyskali dostęp do usług komunalnych za pośrednictwem internetu.
Nowoczesna platforma zapewnia m.in. dostęp do bieżących faktur za wodę i ścieki z możliwością dokonania płatności on-line bez prowizji, monitorowanie własnego wodomierza i kontrolę legalizacji wodomierzy. Narzędzie jest częścią projektu „Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Olsztynek”, na który Spółka pozyskała 1,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu zakupiono i zrealizowano system nadzoru telemetrycznego, wspomnianą  platformę e-usług i eBOK, sprzęt komputerowy, moduły teletransmisji danych wraz z wymianą wodomierzy. Łączna liczba zamontowanych modułów teletransmisji danych wraz z wodomierzami wyniosła 1963 szt. Zachęcamy mieszkańców gminy Olsztynek do korzystania z platformy.

W 2023 roku gmina Olsztynek uruchomiła także stronę internetową cmentarzy komunalnych. Dzięki ogólnodostępnej wyszukiwarce osób pochowanych, w ramach systemu GROBONET, każdy może wyszukać grób bliskiej osoby, skorzystać z nawigacji do cmentarza i grobu, upamiętnić zmarłe osoby wirtualnym zniczem, zapoznać się z regulaminem i cennikiem obowiązującym na cmentarzach oraz sprawdzić czy groby są opłacone lub opłacić grób poprzez płatności elektroniczne.
Baza osób pochowanych jest na bieżąco aktualizowana przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku.

Od 2024 roku w Gminne Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku możesz skontaktować się całodobowo przez 7 dni w tygodniu z wirtualną asystentką, która przyjmie zapotrzebowanie na leki. Wystarczy zadzwonić podać niezbędne dane. Pin recepty wysyłany jest SMS-em w ciągu 2 dni roboczych.
Voicebot medyczny to nowoczesne i innowacyjne narzędzie, które zwane jest także asystentem głosowym. Ten program komputerowy działa całkowicie automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji pracowników. Voicebot przyjmuje telefoniczne zapotrzebowanie na leki, obsługując kilkanaście osób jednocześnie. Nowa technologia pozwoli na skrócenie kolejek w przychodni. Program został wdrożony w listopadzie 2023 roku. Aktualnie co 5 recepta jest wystawiana za pośrednictwem Voicebota.

Cyberbezpieczeństwo też jest ważne. Blisko 680 tys. zł otrzymała gmina Olsztynek w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, którego celem jest poprawa odporności wobec zagrożeń teleinformatycznych w samorządach. W ostatnich latach można zaobserwować bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Potwierdzają to badania stron internetowych samorządów przeprowadzone przez agencje rządowe. W drugiej połowie 2022 r. zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych przez Państwowy Instytut Badawczy (NASK) zgłoszeń. Najwyższą wartość odnotowano w grudniu 2022 r. – niemal 85,2 tys., co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza ponad czterokrotny wzrost.
Cyberbezpieczny Samorząd, pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji samorządów poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.