Wspieramy rozwój lokalnej przestrzeni, miejsc spotkań i rekreacji nie tylko w mieście, ale także na terenach wiejskich.

Plaża w Lutku zyskała nowe oblicze. W ostatnich latach, dzięki wysiłkom sołectwa, powstał pomost. W 2023 roku gmina otrzymała dofinansowanie, dzięki któremu poprawione zostało dojście do plaży, a sam teren wyposażono w urządzenia placu zabaw, wiatę, stację obsługi rowerów i elementy małej architektury. Zyskaliśmy kolejne miejsce rekreacji w sezonie letnim. Nowa infrastruktura wzbogaciła żółty szlak turystyczny, przebiegający przez miejscowość.

W 2023 roku zachęcaliśmy sołectwa do budowy wiat rekreacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powstały nowe miejsca spotkać w Warlitach Małych i Lichtajnach. Przy wsparciu środków z gminnego budżetu zrealizowano także budowę altan i wiat w Gąsiorowie Olsztyneckim, Sitnie i Spogunach. Wszystkie inwestycje powstały przy współudziale środków z funduszu sołeckiego.
Nowe obiekty będą wykorzystywane do organizacji imprez kulturalnych i artystycznych, co przyczyni się do większej integracji lokalnych społeczności.

Niebawem przy ulicy Akacjowej w Olsztynku powstanie pierwszy integracyjny i ogólnodostępny placu zabaw. W ramach inwestycji zaplanowano między innymi wykonanie podjazdu utwardzonego, powierzchni bezpiecznych, montaż urządzeń na plac zabaw dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym huśtawki z gondolą, piaskownicy na nóżkach, karuzeli z miejscem na wózek oraz urządzenia wielofunkcyjnego z podjazdem.
Gmina Olsztynek na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 420 tys. zł ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 600 tys. zł.

Kolejny plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. W 2023 roku pozyskaliśmy m.in. na ten cel ponad 800 tys. zł w ramach projektu „Równi na starcie – nowe miejsca opieki przedszkolnej i wsparcie jakości edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Olsztynek”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy poprzez utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych i placu zabaw przy Szkole. Z kolei z programu Maluch+ stworzyliśmy nowy oddział w żłobku. W ramach tego projektu Przedszkole Miejskiej zyskało nowe ogrodzenie od strony centrum handlowego oraz plac zabaw.

Gmina Olsztynek otrzymała także dofinansowanie z konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”, finansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki dofinansowaniu możliwa była poprawa oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Sportu, Kultury i Rozrywki w Olsztynku. Stworzone zostały rabaty kwietne, wykonano nowe nasadzenia i zamontowano elementy małej architektury, w tym tablice informacyjno-edukacyjne, ławki parkowe, a także domki dla ptaków, owadów i jeży.

Jeszcze w tym roku 3 kolejne inwestycje na terenie gminy Olsztynek. W marcu 2024 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął regionalne granty. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na 3 projekty.
Boisko wiejskie w Mierkach Agricola Mierki zyska trybuny stadionowe. W ostatnim czasie boisko zostało wyposażone w piłkochwyty, które również zostały sfinansowane z „Małych grantów na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2024”.
Na plaży w Marózku zostaną wybudowane pomosty. Środki będą pochodzić z konkursu „Łączy nas turystyka”. Zrealizujemy projekt, który przygotowało sołectwo i tym samym rozwiniemy kolejne popularne miejsce w sezonie letnim.
Z kolei w Marózie zagospodarujemy tereny przy ścieżce rekreacyjno-edukacyjnej, dzięki „Małym Grantom Sołeckim Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. To kontynuacja zadania, za które sołectwo Maróz i Koło Gospodyń Wiejskich Marózianki otrzymało w zeszłym roku wyróżnienie w konkursie „Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś 2023”.