Do czerwca 2026 roku zasięgiem sieci światłowodowej, o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, zostanie objętych blisko 1500 adresów w 60 miejscowościach w gminie Olsztynek.

Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu wszystkim gospodarstwom domowym w kraju. Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szerokopasmowej na obszarach ,,białych plam’’ udzielane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska S.A. zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie Olsztyński „E” Orange Światłowód, obszar nr. 5.28.14.e, w którym znajduje się Gmina Olsztynek.

Orange Polska jest obecnie na etapie prac projektowych. W tym celu odbyły się 2 spotkania w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, podczas którego omówiono zakres inwestycji oraz ustalono zasady współpracy w tym zakresie. Pierwsze prace związane z rozbudową sieci światłowodowej w naszej gminie rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych. Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy. Inwestycja będzie realizowana etapowo, a planowany termin jej zakończenia to  czerwiec 2026 rok.

Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.