Budżet gminy Olsztynek na 2018 rok uchwaliliśmy w połowie grudnia. Uważam, że to ważne, aby mieszkańcy mieli świadomość jakie jest pochodzenie środków w budżecie oraz ich przeznaczenie. Dziś odniosę się do budżetu ogólnie. Dochody ogółem wniosą blisko 67 mln złotych. Co trzeci złotówka pochodzić będzie z podatków i opłat, co czwarta z dotacji (największe z nich otrzymujemy na obsługę programu 500+). W następnej kolejności są dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 4,9 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że w tej kwocie zaplanowano 3,3 mln złotych ze sprzedaży tylko dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Blisko co piąta złotówka dochodów to wpływy z subwencji, głównie oświatowej. 1,3% to pozostałe dochody.

W przypadku wydatków sprawa jest nieco bardziej złożona. Plany inwestycyjne gminy przedstawiłem w innym wpisie, natomiast wydatki bieżące postanowiłem przedstawić za pomocą poniższych grafik. Biorąc pod uwagę, że w naszej gminie mieszka (według danych GUS) blisko 14 tys. mieszkańców, można łatwo policzyć, że na każdego z nich przypadnie kwota 3 759,88 zł wydatków bieżących. Z podatków i opłat lokalnych będzie to kwota 919,33 zł, z pozostałych źródeł, w tym z budżetu państwa będzie to kwota 2 840,55 zł.