Po uchwaleniu Budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2018 rok, kolejnym etapem jest opracowanie harmonogramów realizacji zadań. Zgodnie z zasad wdrażania OBO powinny one zostać przygotowane do końca stycznia.
Przypomnijmy. W II edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali trzy projekty do realizacji w 2018 roku. Będą to:

  1. Kolorado – place zabaw dla dzieci o wartości 100 000,00 zł,
  2. Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka o wartości 100 000,00 zł,
  3. Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku o wartości 51 200,00 zł.

Zadania „Kolorado – place zabaw dla dzieci” oraz „Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Olsztynku” koordynuje Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Zgodnie z harmonogramami realizacji wyżej wymienione zadania powinny zostać zrealizowane do 30 lipca 2018 roku.

Harmonogram realizacji zadań

Za zadanie „Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka” odpowiedzialny jest Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Zgodnie z harmonogramem zadanie powinno zostać zrealizowane w listopadzie 2018 roku.

Harmonogram realizacji zadania

Autorzy projektów wybranych w ramach procedury OBO mogą uczestniczyć w ich realizacji poprzez możliwość konsultowania przyjmowanych przez jednostki organizacyjne rozwiązań.