20,4 mln zł w tym roku planuje wydać nasza gmina na inwestycje. Kwota rekordowa, ale wynikająca z  niespotykanej dotąd kumulacji inwestycji. Trzeba przyznać, że zeszły rok pod tym względem był kiepski. Większość konkursów na dofinansowania unijne nie została rozstrzygnięta. Dodatkowo przedłużały się terminy ogłaszania kolejnych. Dziś w skrócie opiszę plany inwestycyjne na ten rok.

Największe zaplanowane inwestycje na ten rok przedstawiłem na grafice. Wyzwaniem będzie z pewnością zagospodarowanie olsztyneckiej plaży oraz modernizacja wieży ciśnień. Innym, dużym projektem będzie wdrożenie E-usług w Gminie Olsztynek. Tym inwestycjom poświęcę odrębne wpisy. Podobnie jak wydatkom zaplanowanym w ramach funduszy sołeckich i Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego.

Niewątpliwie jednymi z najistotniejszych inwestycji są drogi. W tej kwestii priorytetem w mieście jest w dalszym ciągu modernizacja ulicy Grunwaldzkiej i Inwalidów. Jest także szansa na pozyskanie środków na zabytkowe ulice w Olsztynku z programu Polska-Rosja. Na wsiach w planach jest modernizacja dróg w Mańkach, Królikowie, Samagowie i Świerkocinie. Niebawem powinna rozpocząć się również budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Krzywej i Chopina.

Wiele wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, prócz złego stanu dróg, dotyczy także oświetlenia. Odpowiedzią na tę sytuację ma być projekt pn. „Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. W tym przypadku czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, które miało nastąpić w styczniu tego roku. Aktualnie termin przesunięto na kwiecień.

W ramach inwestycji w oświacie największą będzie termomodernizacja sali gimnastycznej w Waplewie. Zaplanowano również środki na remonty w szkołach filialnych w Mierkach i Królikowie oraz w szkole w Elgnówku, termomodernizację w Szkole Podstawowej Nr 1, a także środki na dostosowanie szkół i przedszkola do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych.

Niebawem powinniśmy otrzymać środki na budowę świetlicy w Ameryce. Kolejna miałaby powstać w Platynach, ale to zależy przede wszystkim od pozyskania środków zewnętrznych. W planach na ten rok jest również modernizacja świetlicy w Jemiołowie. Powstać mają także nowe place zabaw m.in. w Sudwie i przy ul. Porannej. Na ten ostatni Ratusz planuje pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

W budżecie na ten rok zaplanowano również pieniądze na modernizację zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej oraz dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.