Wakacje to najlepszy czas na realizowanie inwestycji oświatowych. Największą tegoroczną jest termomodernizacja i remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego szkoły w Waplewie.

Budynek został oddany do użytku w 1995 roku. Po ponad 20 latach wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Przygotowanie do nich rozpoczęło się jeszcze w 2016 roku. Opracowano dokumentację oraz uzyskano wszelkie pozwolenia. W tym roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WBL WĘGRZYN Spółka Jawna z Olsztyna. Koszt wykonania zadania wyniesie ok 900 tys. złotych.

Inwestycja składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest termomodernizacja z remontem sali gimnastycznej (m. in. prace rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachowego na blachodachówkę, wymianę sufitu,  stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o.). Druga część obejmuje termomodernizację z remontem zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej (m. in. prace rozbiórkowe, zmianę układu ścian działowych w części łazienkowej, wymianę urządzeń łazienkowych, okładzin ściennych i posadzkowych, wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  modernizację instalacji c.o., c.w.u. i ppoż., wymianę instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian, stropu i posadzki). Zakończenie robót zaplanowane jest na wrzesień tego roku.

Zadanie jest realizowana ze środków własnych, choć gmina złożyła do ministra sportu i turystyki wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na kwotę ok 270 tys. zł. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.