Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Olsztynku zdecydowała o przyznaniu blisko 100 tys. zł dotacji na remont dachu kina. Wniosek o jej przyznanie, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2, złożyło administrujące wspólnotą TBS Sp. z o. o. w Olsztynku.

Nasza gmina wspiera zabytki od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy. W poprzednich latach środki były przyznawane m.in. na renowację organów w kościele w Olsztynku, ambonki w kościele w Wigwałdzie, remontu kościoła w Orzechowie, remontu dachu, czy elewacji kamienic w Olsztynku. Więcej na ten temat pisałem TUTAJ.

Z tej właśnie możliwości skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 2 i złożyła w zeszłym roku wniosek o przyznanie dotacji na remont dachu budynku, w którym działa kino. Budynek znajduje się w strefie objętej nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dach kina jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Jak wynika z wniosku liczne przecieki niekorzystnie wpływają na konstrukcję więźby dachowej. Łączny koszt prac oszacowano na 100 tys. zł.
To naturalnie nie rozwiąże wszystkich problemów kina, ale z całą pewnością jest dobrym początkiem. Przypomnę, że jeszcze w zeszłym roku udało się pozyskać ponad 100 tys. złotych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na cyfryzację oraz zakup nagłośnienia wraz z ekranem 3D do kina „Grunwald” w Olsztynku. To z kolei otwiera szanse na stworzenie nowoczesnego kina z szeroką ofertą wartościowych filmów polskich i kinematografii światowej.

Nowoczesne kino w Olsztynku jest w zasięgu ręki. Po zrealizowaniu obu opisanych wyżej zadań pozostanie jeszcze remont w środku. Takie działania wspiera m.in. wspomniany wcześniej Polski Instytut Sztuki Filmowej. Mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i być może już w przyszłym roku będziemy cieszyć się nowym, starym kinem w naszym mieście.