Likwidacja Szkoły Filialnej w Mierkach oraz utworzenie w jej miejsce oddziałów zamiejscowych Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Taki jest cel uchwały, którą 21 lutego na nadzwyczajnej sesji podjęła Rada Miejska w Olsztynku. To jednak dopiero początek drogi. Jak wynika z przedstawionego nam uzasadnienia, szkoła prowadzona przez gminę może zostać zlikwidowana dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

W szkole w Mierkach (oddalonej od Olsztynka tylko o 2 km) uczy się obecnie 3 uczniów. Większym zainteresowaniem cieszy się przedszkole składające się z 2 oddziałów (dzieci 6-letnie – 6 uczniów, dzieci 3-5-letnie – 17 uczniów). Właśnie dlatego z tą funkcją powinien wiązać się rozwój placówki w przyszłości. Zgodnie z uchwałą uczniowie szkoły filialnej będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Z kolei dzieci uczęszczające do przedszkola będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w Mierkach.

Koszty funkcjonowania placówki w Mierkach są stosunkowo wysokie. Roczne koszty osobowe (3 nauczycieli oraz pracownik obsługi) oraz utrzymania obiektu wynoszą ok 280 tys. zł. Z subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej otrzymujemy na tę placówkę ok 70 tys. zł. W grę wchodzą również koszty modernizacji budynku z 1910 roku, które trzeba ponieś niezależnie od tego czy będzie tam szkoła czy przedszkole.
Z uzasadnienie wynika, że gmina Olsztynek zapewni pracę nauczycielom i pracownikowi obsługi w przekształcanej placówce. Natomiast wszystkim uczniom zapewni dowożenie.

Potrzeby Gminy Olsztynek w zakresie szkół podstawowych są całkowicie zaspokojone. Z informacji przedstawionej podczas ostatniej Komisji Spraw Społecznych wynika, że szkoły w samym Olsztynku są dziś w stanie pomieścić wszystkich uczniów z naszej gminy. Gorzej jest z potrzebami w zakresie wychowania przedszkolnego, które są szacowane na 4 oddziały. Przykładowo jeden oddział dzieci z Olsztynka obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stawiguda, za który gmina Olsztynek dokonuje zwrotu kosztów kształcenia (ok 180 tys. złotych rocznie).

Przypomnę, że pod koniec stycznia Rada Miejska w Olsztynku podjęła Apel w sprawie zasad finansowania oświaty. Gmina Olsztynek na oświatę i wychowanie przeznacza blisko 37% budżetu. W 2019 roku jest to kwota blisko 20,8 mln zł. Środki, które otrzymujemy z budżetu państwa są niewystarczające. Tylko w tym roku brakuje nam 1,3 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników szkół i przedszkoli. Dyskusja o przyszłości oświaty w Olsztynku dopiero przed nami.