Spotkania z twórcami, warsztaty filmowe oraz projekcje filmów konkursowych to wydarzenia w kolejnej edycji Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Moja przestrzeń.

W ramach tegorocznego festiwalu odbędą się dwa konkursy filmowe. Pierwszy – filmowy, którego przedmiotem są krótkie filmy (do 10 minut), w dowolnej konwencji, inspirowane otaczającą rzeczywistością. Do drugiego konkursu można zgłaszać spoty telewizyjne (do 60 sekund) prezentujące zagrożenia, przed jakimi stoi młody człowiek.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 7 listopada 2019 roku (decyduje data dostarczenia do Organizatora). Natomiast ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród laureatom nastąpi podczas Gali, która odbędzie się w Kinie „GRUNWALD” w Olsztynku 14 listopada 2019 roku. Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach www.zamek.edu.pl oraz www.olsztynek.naszdomkultury.pl

Festiwal Filmowy to już stały punkt w olsztyneckim kalendarzu imprez. Organizowany jest od 2013 roku. Ma charakter ogólnopolski i z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Festiwal jest przestrzenią dla młodzieży do przedstawienia swojego otoczenia, osobistych doświadczeń i obserwacji za pomocą kamery czy telefonu komórkowego. Głównym celem wydarzenia jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności filmowej. Warto wspomnieć, że w ramach Młodzieżowego Festiwalu Filmowego w Pracowni Filmoteki Szkolnej, działającej przy Zespole Szkół w Olsztynku odbędą się spotkania i warsztaty filmowe, projekcje filmów konkursowych i pozakonkursowych.

Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń organizowany jest w ramach programu Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przez Młodzieżowową Radę Miejską w Olsztynku, Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Dyskusyjny Klub Filmowy działający w Zespole Szkół w Olsztynku.