29 października odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady w Olsztynku VIII kadencji. Olsztynecka młodzież będzie wybierać 15 swoich przedstawicieli w 4 okręgach. Kandydaci na radnych mają czas do 22 października by zgłosić swoją kandydaturę.

Młodzieżowa Rada powstała w Olsztynku w 2004 roku. Działalność w radzie daje szanse na zdobycie ciekawych doświadczeń i wiedzy oraz nawiązanie nowych znajomości. Młodzieżowi radni podejmują wiele działań mających wpływ na nasze otoczenie. Przedstawiają lokalnym władzom opinie w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego lub mających wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia. Ponadto inicjują, promują i realizują działania dotyczące młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym.

W nadchodzących wyborach młodzież będzie wybierać radnych w 4 okręgach wyborczych:

  1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – 4 mandaty,
  2. Szkole Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku – 4 mandaty,
  3. Szkole Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku – 1 mandat,
  4. Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku – 6 mandatów.

Kandydować mogą uczniowie danej szkoły, którzy ukończą w tym roku 13 lat. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić oświadczenie o kandydowaniu oraz zebrać 20 podpisów poparcia wśród swoich rówieśników. Wypełnione dokumenty należy złożyć do 22 października w swojej szkole. Później pozostaje już tylko przygotowanie dobrej kampanii wyborczej.

Zgoda na kandydowanie i wykaz podpisów poparcia

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt – tel. 502 719 990, e-mail: r_waraksa@wp.pl