Tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości powinno być jednym z zadań gminy. Samorządy na tym polu mają różne doświadczenia i praktyki. Jakiś czas temu podjąłem temat na naszym lokalnym podwórku i sprawdziłem jak klimat dla przedsiębiorczości oceniają przedsiębiorcy z Olsztynka. W badaniu ankietowym udział wzięło około 40 osób.

Do sprawdzenia jak jest zainspirowały mnie badania przeprowadzone przez organizację Rzetelna Firma. Wynikało z nich, że samorządy nie wiedzą czego oczekują przedsiębiorcy, bo najzwyczajniej o to nie pytają. Gminy są przekonane, że spełniają oczekiwania przedsiębiorców i wspierają ich rozwój na swoim terenie. Jednak przedsiębiorcy w większości nie wiedzą czy w ogóle mogą liczyć na jakieś wsparcie. Znacząca większość nie skorzystała w ogóle z pomocy samorządu lokalnego. Głównym powodem był „strach przed biurokracją”. Przedsiębiorcy nie korzystają również z pomocy samorządów, bo ta rozmija się z ich potrzebami. Z drugiej strony ich oczekiwania nie zawsze idą w parze z kompetencjami samorządów, co wynika z braku wiedzy na ten temat.

Klimat dla przedsiębiorczości w gminie Olsztynek

Większość badanych to osoby samozatrudnione (51%), a w następnej kolejności zatrudniające mniej niż 5 osób (34%). 41% z nich planowała w najbliższych latach zwiększenie zatrudnienia. Co trzecia osoba nie miała takich planów. Jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu najwięcej badanych oceniło Olsztynek, w pięciostopniowej skali, na „3” – 42%. 14% przyznało wyższą ocenę (4-5), z kolei 37% niższą (1-2). Blisko 60% pytanych poleciłoby naszą gminę jako dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ankietowanym zasugerowano 10 obszarów, które oceniali w pięciostopniowej skali. Najniżej oceniono (biorąc pod uwagę sumę ocen 1 i 2):

 • wsparcie ze strony gminy w postaci programów dla przedsiębiorców – 73%,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy – 71%,
 • dostępność lokali i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej – 69%,
 • dostępność wykwalifikowanych pracowników – 68%,
 • wysokość podatków i opłat lokalnych – 64%,
 • promocja lokalnej przedsiębiorczości – 63%.

Z kolei najlepiej (biorąc pod uwagę sumę ocen 4 i 5) z zasugerowanych odpowiedzi oceniono:

 • stan infrastruktury lokalnej (drogi, wod.-kan., gaz, prąd, Internet) – 36%
 • dostępność terenów pod inwestycje – 27%
 • dostęp do potencjalnych źródeł finansowania działalności (kredyty, pożyczki) – 24%
 • dostęp do istotnych informacji dla przedsiębiorców – 22%.

Przedsiębiorcy mieli także możliwość wskazania 3 największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w gminie Olsztynek oraz 3 form wspierania przedsiębiorców, z których chcieliby skorzystać. W przypadku największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w gminie Olsztynek najczęściej wskazywano:

 • brak wykwalifikowanych pracowników,
 • brak lokalnych programów dla przedsiębiorców,
 • wysokie podatki i opłaty lokalne,
 • brak wolnych lokali,
 • biurokracja/kontakty z Urzędem Miejskim w Olsztynku,
 • brak dostępu do istotnych informacji.

W przypadku formy wspierania przedsiębiorców, największym zainteresowaniem cieszyły się:

 • akcje promujące lokalny biznes,
 • niższe podatki i opłaty lokalne,
 • ulgi lub zwolnienia z podatku,
 • lokale na preferencyjnych warunkach,
 • punkt obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskimi w Olsztynku.

Całe opracowanie znajdziecie TUTAJ.

W 2016 roku przyjęliśmy do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2016-2020. W przyszłym roku będziemy oceniać na ile udało się ją zrealizować. Co ważne w strategii były przewidziane działania nastawione na wsparcie lokalnych przedsiębiorców m.in.:

 • aktywne wspieranie producentów żywności lokalnej,
 • wspieranie rozwoju oferty usługowej wzdłuż szlaków turystycznych,
 • wspieranie rozwoju bazy noclegowej,
 • zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia instytucjonalnego, pomoc i ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach pozyskania środków na utworzenie lub rozwój firmy,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla firm,
 • wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy,
 • przygotowanie przyjaznej polityki podatkowej dla inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o tematyce gospodarczej.

Są pewne potrzeby i oczekiwania formułowane przez przedsiębiorców, na które gmina może odpowiedzieć. Trzeba się w te głosy wsłuchać i w miarę możliwości zacząć pracować nad poprawieniem warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Jest coraz więcej samorządów, które mają ciekawe doświadczenia na tym polu. Sądzę, że w naszej gminie jest przede wszystkim zbyt mało okazji i przestrzeni do dialogu na linii lokalne władze – przedsiębiorcy. To akurat nie wymaga dużych nakładów finansowych i może być pierwszym krokiem na drodze do ciekawych inicjatyw.