Jeszcze w zeszłym roku rozpoczęła się modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku. Jest to pierwszy etap prac, który obejmuje rozbiórkę istniejącej sali zebrań i budowę na tym miejscu garażu na cztery wozy strażackie. Zmieni się układ pomieszczeń oraz zainstalowana zostanie nowa kotłownia.

Budynek strażnicy składa się z dwóch części – starszej, wybudowanej w latach 70-tych i nowszej, dobudowanej na początku XXI wieku. W 2018 roku został wykonany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Cały projekt obejmuje m. in. rozbudowę budynku o garaż i wiatrołap, nadbudowę istniejącego garażu i budynku o dodatkowe piętro, wykonanie nowego dachu, wymianę okien i drzwi, wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, wymianę instalacji oraz nowych przyłączy – kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Inwestycja została podzielona na etapy. 30 września 2019 roku podpisano umowę na realizacje pierwszego z nich, która opiewa na kwotę 849 tys. zł Najkorzystniejszą ofertę (i jedyną) złożyła firma WBL Węgrzyn Spółka Jawna z Olsztyna. Termin wykonania inwestycji ustalono do 30 czerwca 2020 roku.

W tym roku OSP Olsztynek zostanie również doposażona w nowy sprzęt sfinansowany ze środków przeznaczonych na Olsztynecki Budżet Obywatelski. Projekt „Olsztynek – bezpieczeństwo miasta w twoich rękach” poprawi bezpieczeństwo mieszkańców znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia. Zakupiony zostanie lekki samochód ratowniczy wyposażony w mobilny automatyczny defibrylator reanimacyjny do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, zestaw R1 – torba medyczna wraz z wyposażeniem oraz nosze typu deska. Pojazd będzie również służył do transportowania łodzi ratowniczej. Ponadto zakupione zostaną również zestawy 30 czujek tlenku węgla, które trafią bezpłatnie do najbardziej potrzebujących mieszkańców Olsztynka. W ramach projektu planowana jest szeroka kampania informacyjna oraz cykl szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz użycia zakupionego sprzętu.