2020 rok przyniósł kolejne zmiany w gospodarowaniu odpadami. Śmieci będziemy wyrzucać do pięciu pojemników lub worków. W przypadku budynków wielolokalowych wracamy do systemu „gniazdowego” (taki jak na zdjęciu). Utworzony zostanie też punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Olsztynku. Zmiany zaczną obowiązywać w naszej gminie od 1 czerwca 2020 roku.

W lipcu ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązkową segregację odpadów, dając samorządom rok na dostosowanie lokalnych przepisów. W tym celu pod koniec grudnia Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Jednak na zmiany musimy jeszcze trochę poczekać.
Niebawem Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko ogłosi nowy przetarg m.in. na odbiór odpadów w gminie Olsztynek. Aktualna umowa na odbiór śmieci w naszej gminie obowiązuje do 10 lutego 2020 roku. W związku z ujednoliceniem terminów we wszystkich gminach, które wchodzą w skład Związku Gmin, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku. Do tego czasu wszystko zostaje po staremu.

Zmiany oznaczają, że śmieci będziemy wyrzucać do pięciu pojemników lub worków: papier (niebieski), szkło (zielony), metale i tworzywa sztuczne (żółty), bio (brązowy) i niesegregowane (czarny).
W gminie Olsztynek będą obowiązywać dwa systemy zbierania odpadów w zależności od zabudowy. W przypadku domów jednorodzinnych, letniskowych, itp. pozostaje system „u źródła” zwany „workowym”. W przypadku budynków wielolokalowych (m.in. wspólnoty, spółdzielnie) wracamy do systemu tzw. „gniazdowego”. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani zorganizować miejsce gromadzenia odpadów. Pojemniki w systemie „gniazdowym” prawdopodobnie zapewni firma odbierająca odpady.

Jak prawidłowo segregować odpady? Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji można sprawdzić na stronie internetowej NASZE ŚMIECI lub na stronie „Segreguj na 5”

Według nowych przepisów osoby niesegregujące śmieci będą płacić kary, które będą wielokrotnością opłaty za odpady segregowane – od dwu- do czterokrotności tej stawki. Nie do końca wiadomo jak nałożyć kary na tych, którzy od obowiązku segregowania śmieci będą się uchylać. Będzie to problem w blokach i budynkach wielorodzinnych.

Jest też dobra informacja dotycząca głównie „problemowych” odpadów. Pod koniec 2019 roku Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku otrzymała dofinansowanie (ok. 260 tys. zł) na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Punkt będzie zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków (Wilkowo 24). Ma być wyposażony w wagę, kontenery, pojemniki, garaże. Będzie też ogrodzony i monitorowany. PSZOK ma zostać udostępniony mieszkańcom gminy w drugiej połowie 2020 roku.
To znacznie ułatwi nam życie, ponieważ PSZOK może przyjmować m. in zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, chemikalia, czy popiół.
Burmistrz Olsztynka zadeklarował, że będzie wnioskował do Związku Gmin o uwzględnienie PSZOKu w przetargu na odbiór odpadów.