Jak funkcjonuje i za co odpowiada samorząd terytorialny? Odpowiedzi na te pytania szukali młodzieżowi radni z Olsztynka, którzy odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Wizyta odbyła się pod koniec lutego br. Młodzieżowi radni spotkali się z Marcinem Kuchcińskim, wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, który przybliżył im kulisy pracy samorządu terytorialnego na szczeblu województwa oraz oprowadził po urzędzie marszałkowski. Następnie młodzież spotkała się w starostwie z Joanną Michalską, wicestarostą olsztyńskim. Podczas spotkania przybliżono młodym samorządowcom rolę i sposób funkcjonowania powiatu. Młodzieży poznała m.in. ideę geoportalu i zakres danych możliwych do pozyskania dzięki nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w powiecie olsztyńskim.
Była to również okazja do odwiedzenia miejsc, w których na co dzień pracuje zarząd i sejmik województwa oraz zarząd i rada powiatu.