Obowiązkowa segregacja, wzrost opłat oraz zmiany dla firm i zakładów. Od 1 czerwca w gminie Olsztynek wchodzą zmiany dotyczące odpadów komunalnych. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” dokonał wyboru wykonawcy. Naszą gminę w dalszym ciągu będzie obsługiwała firma Remondis Olsztyn.

Od przyszłego miesiąca w gminie Olsztynek będą obowiązywać dwa systemy odbioru odpadów w zależności od zabudowy. W przypadku domów jednorodzinnych, letniskowych, itp. pozostaje system „u źródła” zwany „workowym” – ULOTKA. W worki zgodnie z harmonogramem, zaopatrywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. W przypadku budynków wielolokalowych (m.in. wspólnoty, spółdzielnie) wracamy do systemu tzw. „gniazdowego” – ULOTKA.
Właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się jedynie w pojemnik na odpady zmieszane tzw. resztkowe oraz popiół, jeżeli takowy posiadamy.

Od 1 czerwca będzie obowiązywała nowa, wyższa opłata za gospodarowanie odpadami. Wyniesie ona 22 zł za osobę. Można otrzymać ulgę w wysokości 5 zł od gospodarstwa domowego (niezależnie od liczby osób), jeżeli zobowiążemy się kompostować odpady ulegające biodegradacji. Kompostownik należy zorganizować we własnym zakresie. Jeśli wcześniej nie zadeklarowano kompostownika, należy złożyć korektę deklaracji. Wzory są dostępne TUTAJ. W przypadku niesegregowania odpadów, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości 44 zł od osoby.

Zmiany dla firmy!
Zmiany obejmą również firmy i zakłady (za wyjątkiem obiektów użyteczności publicznej). Od 1 czerwca odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu przez Związek. Właściciele tego typu nieruchomości mają obowiązek zawrzeć umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych we własnym zakresie z przedsiębiorcą, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez burmistrza Olsztynka – TUTAJ. Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy oraz zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Wiele niezbędnych informacji dotyczące zasad segregacji odpadów można znaleźć TUTAJ.
W razie pytań polecam kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Olsztynku: tel. 89 519 54 75, mail: odpady@olsztynek.pl