Podczas majowej sesji radni Rady Miejskiej w Olsztynku podjęli uchwałę przedłużającą do 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu. Zmiany dotyczą przedsiębiorców, których działalność gospodarcza została ograniczona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca oraz których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Chodzi m.in. o gastronomię, hotelarstwo, działalność związaną z kulturą, rozrywką i sportem, fryzjerstwem oraz zabiegami kosmetycznymi. Wsparcie stanowi pomoc publiczną. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy powinni złożyć odpowiedni formularz i oświadczenie, które są załącznikami do uchwały. Uchwała wraz z wzorami załączników dostępna jest TUTAJ.

Główne założenie jest takie, aby przedsiębiorcy nie składali wniosków co miesiąc. Okres jakiego może dotyczyć odroczenie wynika z wprowadzonych zmian w prawie tzw. tarcz antykryzysowych. Niewykluczone, że przepisy zostaną rozszerzone o kolejne miesiące.

Podczas kwietniowej Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej dyskutowaliśmy na ten temat. Nie będziemy zwalniać z podatku podmiotowo konkretnych grup przedsiębiorców. Wszystkie wnioski dotyczące odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia w całości lub części będą analizowane i rozpatrywane indywidualnie przez burmistrza Olsztynka.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, burmistrz na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.