Po wielu próbach i komplikacjach w końcu rozpoczęły się prace na terenie sąsiadującym z rzeką Jemiołówką. Prace są związane z realizacją projektu pn. „plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka”. Inwestycja została wskazana przez mieszkańców do realizacji w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego jeszcze w 2018 roku.

Celem projektu jest uporządkowanie części terenów w pobliżu rzeki. Mają tam powstać m.in. piaszczyste ścieżki spacerowe, piaskowa oraz trawiasta plaża (bez kąpieliska) oraz staw rekreacyjny uzupełniony o ławki i kosze na śmieci. Koszt inwestycji to 85 tys. złotych.

Z realizacją zdania było wiele problemów. Wykonawcę inwestycji udało się wyłonić dopiero w trzecim przetargu. Umowa na „plażę staromiejską” została podpisana jeszcze w 2018 roku i w tym samym roku miała zostać zrealizowana. Niestety konieczne było uzyskanie dodatkowych pozwoleń z Wód Polskich. Z tego powodu termin realizacji przesunięto na czerwiec, a następnie na sierpień 2019 roku. Ostatecznie wykonawca nie przystąpił do prac i ratusz rozwiązał z nim umowę. Dopiero pod koniec ubiegłego roku udało się wyłonić kolejnego wykonawcę. Miejmy nadzieję, że tym razem inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniem.