Z powodu pandemii koronawirusa od marca br. nałożono na szkoły obowiązek prowadzenia nauki zdalnej. Było to wielkie wyzwanie dla polskiego system edukacji. Młodzieżowe rady w całej Polsce, wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, przeanalizowały potrzeby, problemy i opinie uczniów, którzy mierzyli się z nowym wyzwaniem. Na podstawie zgromadzonych danych powstał również raport dotyczący gminy Olsztynek.

Celem badania było przygotowanie kompleksowych rekomendacji dla instytucji zajmujących się kształtowaniem systemu oświaty, nie tylko na poziomie krajowym, ale również w regionach.
W całym kraju odpowiedzi udzieliło kilkadziesiąt tysięcy uczniów. W gminie Olsztynek ok 160, z czego 80% stanowili uczniowie Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku. W naszej gminie uczniowie ocenili naukę zdalną w pięciostopniowej skali na 3,1, komunikację z nauczycielami na 3,3, natomiast obciążenie nauką aż na 4,4. Z ankiet wynika, że większość uczniów otrzymuje bieżące informacje (86%). Najpopularniejszą formą nauki zdalnej były testy lub zadania domowe (96%), a w dalszej kolejności korzystanie z platform do nauki zdalnej (49%). Niestety aż 40% ankietowanych zgłosiło problemy ze sprzętem lub dostępem do internetu. W pytaniach otwartych ankietowani mogli rozszerzyć swoje odpowiedzi o komentarz. Większość z nich dotyczyła problemów technicznych głównie z Librusem, sprzętem lub przesyłanymi plikami. Zwracano także uwagę na problemy z komunikacją z nauczycielami, zbyt dużą ilość materiałów do przerobienia, długie przebywanie przed komputerem, korzystanie z wielu rożnych programów i aplikacji, ale także brak samodyscypliny i motywacji do nauki w domu. Z raport dotyczący gminy Olsztynek można zapoznać się TUTAJ.